Tuesday, March 31, 2015

RoNi Ganitha Upakarana Kattalaya

Ganitha Guruwarayakugen Wiskam Nimayumak
Ganitha Upakarana Kattalayata patent Balapathrayak Lebe
Rohitha Nipadawuu Ganitha Upakaranaya Apata Adambarayata Karunak